Janoušková Jana
Jeden z nejlepších způsobů vzdělání. Výuka v dobře známém, klidném domácím prostředí v kombinaci s profesionálním lektorem, jehož dokonalá připravenost a různorodost hodin motivuje k většímu sebevzdělání. Společně s jeho osobním přístupem ke studentům a ochotou kdykoliv vysvětlit jakoukoliv nejasnost, je ideální cestou k tomu naučit se cizí jazyk.

Krenek Michal Photography
Angličtina, jako můj druhý cizí jazyk mi umožnila, lepší komunikaci s klienty. Při mé profesi je nezbytná časová úprava kurzů dle mého pracovního nasazení. Personálním projektem  zaměřeným na rozvoj mé pracovní činnosti se rozšířily mé schopnosti  komunikace jak s kolegy, tak s klienty v tomto speciálním oboru, jakou je fotografie.